Szpital

Centrum Dowodzenia!

-halo! Odbiór! Czy mnie słyszysz? – …… – Odbiór! Nadaję z centrum dowodzenia- Izolatka numer 6! Czy mnie słyszysz? Odbiór? – sły….s…..zakł….órr – Dzień szósty, czwartek. Na śniadanie dalej przynoszą […]