Knowania małej głowy

Pomijała wszystkie etapy. Nie rozpoznawała twarzy i nie reagowała w sposób szczególny na nasz widok. Nie wydawała się zainteresowana twarzami czy rozmową. Późno zaczęła reagować na ton głosu czy mimikę […]